Läsgympa

LÄSGYMPA- vad är det?
Ett individuellt lästräningsprogram i form av kortlekar med lätta läsövningar i ökande svårighetsgrad och med små steg.

MÅL
En läsare med avkodningsproblem har svårt att höra vad hen läser och får därmed en sämre läsförståelse.

LÄSGYMPA ska ge en automatiserad avläsning, en ökad läshastighet och därmed ökad läsförståelse.

FÖR VEM?
Materialet är utformat så att det ska passa alla läsare som känner att ordavkodningen ännu inte sker automatiskt. Det kan vara nybörjarläsaren som behöver gå lite långsamt fram med mer sidoträning än vad läseboken ger eller en äldre elev som behöver en omstart. Det kan användas av vuxna som av olika skäl har bekymmer med att få flyt i sin läsning, dyslektiker eller andra med lässvårigheter.

HUR ÄR DET UTFORMAT?
Korten har en åldersneutral utformning och passar även den som har koncentrationssvårigheter. Det är få och korta övningar på varje kort. Det ska upplevas lätt för att inte stuka självförtroendet och har en tydlig struktur som lätt känns igen, inga störande bilder eller utsmyckningar.

Korten har ett litet format (som ett kontokort) och kan lätt stoppas i fickan, väskan eller plånboken. Det betyder att man kan ta fram dem varsomhelst och läsa en stund, i kojan eller på bussen, i skolan eller hemma. Man behöver ingen dator, därmed blir lästräningen tidseffektiv.

Om man gör bokstavsförväxlingar kan man enkelt leta upp en lämplig kortlek att träna på, då varje kortlek har en framsida med information om innehållande moment.

Korten är tryckta på ett giftfritt plastmaterial och ska hålla för slitage.