Läsframgångar

Det är så roligt att höra solskenshistorier om Läsgympan.

En speciallärare hade ett barnbarn som började skolan med höga förväntningar men ganska snart började hon vantrivas och ville inte gå till skolan längre. När specialläraren var på besök hos sitt barnbarn märkte hon att barnet inte alls kommit igång med sin läsning och läxan som var hemskickad var helt obegriplig för barnet. Specialläraren som kände till Läsgympekorten köpte en uppsättning till sitt barnbarn.

Barnet och hennes föräldrar tränade med Läsgympakorten en stund varje dag när hon gick i åk 1. De lekte sig genom träningen. Hon gjorde tex en kullerbytta eller annan rörelse (snurr) eller liknande. De tränade med Läsgympebuntarna i början. Till slut lossnade det för henne och hon släppte ljusningen och tog stavelser eller ordbilder. Allt blev roligare med skolan efter att hon också kunde läsa. Idag är hon ikapp sina kamrater även om hon inte är den starkaste läsaren. Hon upplevde träningen som positiv. Att kombinera träningen med rörelse var hennes egen idé.

I skolan är det svårt att hinna med den mängdträning som flera barn behöver. Då kan Läsgympa vara ett enkelt komplement. Det många ofta inte tänker på är att nya ord måste läsas många gånger. Läsgympekorten kan man läsa om och om igen. Uppifrån och ned, nerifrån och upp, från vänster till höger, från höger till vänster. Ändå tills barnet inte snubblar på något ord. Barnet kan nöta själv när det fått gå igenom korthögen med en vuxen. När barnet läser korten utan att snubbla kan det ”tenta” av korthögen för att gå vidare till nästa korthög. Vid nästa lästillfälle läser man den avtentade korthögen som ”uppvärmning”. Då befäster barnet orden på kortet ytterligare utan att känna sig dålig.

Läsgympa passar både hemma och i skolan. När man köper Läsgympa har man just nu möjlighet att få ett coachande samtal med Eva Jernerén som tagit fram materialet. Eva har stor erfarenhet av läsinlärning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *