Högläsnings fördelar

Högläsning

Parrallelt med ett barns egen lästräning är högläsning oerhört viktigt. Här kan du lägga läsningen på en nivå högre än det barnet klarar att läsa själv. Språkförståelse byggs upp på ett lustfyllt sätt.

En forskning i Ohio kom fram till att ett barn som fått höra böcker dagligen, har när de är 5 år, hört drygt 1,4 miljoner ord mer, än ett barn som inte någon läser högt för. Det blir ett stort glapp mellan barn som får höra högläsning regelbundet och de som inte får det. Ord som barnet hör i böcker är ord som är mer komplicerade än de man använder vid vanligt tal. Ordförståelsen blir mycket mer utvecklad när barnet lyssnar på böcker. Ett rikt ordförråd gör att barnet lättare lär sig andra saker senare.

Här är länken till mer information om studien:

https://news.osu.edu/a-million-word-gap-for-children-who-arent-read-to-at-home/

Det många glömmer bort är att fortsätta läsa för barnet när det lärt sig läsa. Högläsningen blir en gemensam upplevelse och där kan barnet uppleva en lite mer komplicerad historia. Det förbereder dem också på att läsa svårare böcker på egen hand längre fram. Jag kan inte nog poängtera högläsningens roll i ett barns liv. Gärna långt upp på mellanstadiet. En gemensam läsupplevelse ger en push till egen läsning och det hjälper till att visa att läsning är viktigt och mysigt.

Ett barn som blir läst för har större chans att fortsätta sitt läsande som tonåring. Enligt forskning har en 17 åring som läser ett ordförråd på 50-70 000 ord medan en 17 åring som inte läst har ett ordförråd på 15-17000 ord.

Läsning och lyssnade på texter är otroligt viktigt. Göteborgs bibliotek har gjort en fin film om vikten av att läsa:

https://youtu.be/X1nzc9P5MSA

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *