Högläsnings fördelar

Högläsning

Parrallelt med ett barns egen lästräning är högläsning oerhört viktigt. Här kan du lägga läsningen på en nivå högre än det barnet klarar att läsa själv. Språkförståelse byggs upp på ett lustfyllt sätt.

En forskning i Ohio kom fram till att ett barn som fått höra böcker dagligen, har när de är 5 år, hört drygt 1,4 miljoner ord mer, än ett barn som inte någon läser högt för. Det blir ett stort glapp mellan barn som får höra högläsning regelbundet och de som inte får det. Ord som barnet hör i böcker är ord som är mer komplicerade än de man använder vid vanligt tal. Ordförståelsen blir mycket mer utvecklad när barnet lyssnar på böcker. Ett rikt ordförråd gör att barnet lättare lär sig andra saker senare.

Här är länken till mer information om studien:

https://news.osu.edu/a-million-word-gap-for-children-who-arent-read-to-at-home/

Det många glömmer bort är att fortsätta läsa för barnet när det lärt sig läsa. Högläsningen blir en gemensam upplevelse och där kan barnet uppleva en lite mer komplicerad historia. Det förbereder dem också på att läsa svårare böcker på egen hand längre fram. Jag kan inte nog poängtera högläsningens roll i ett barns liv. Gärna långt upp på mellanstadiet. En gemensam läsupplevelse ger en push till egen läsning och det hjälper till att visa att läsning är viktigt och mysigt.

Ett barn som blir läst för har större chans att fortsätta sitt läsande som tonåring. Enligt forskning har en 17 åring som läser ett ordförråd på 50-70 000 ord medan en 17 åring som inte läst har ett ordförråd på 15-17000 ord.

Läsning och lyssnade på texter är otroligt viktigt. Göteborgs bibliotek har gjort en fin film om vikten av att läsa:

https://youtu.be/X1nzc9P5MSA

 

 

Läsframgångar

Det är så roligt att höra solskenshistorier om Läsgympan.

En speciallärare hade ett barnbarn som började skolan med höga förväntningar men ganska snart började hon vantrivas och ville inte gå till skolan längre. När specialläraren var på besök hos sitt barnbarn märkte hon att barnet inte alls kommit igång med sin läsning och läxan som var hemskickad var helt obegriplig för barnet. Specialläraren som kände till Läsgympekorten köpte en uppsättning till sitt barnbarn.

Barnet och hennes föräldrar tränade med Läsgympakorten en stund varje dag när hon gick i åk 1. De lekte sig genom träningen. Hon gjorde tex en kullerbytta eller annan rörelse (snurr) eller liknande. De tränade med Läsgympebuntarna i början. Till slut lossnade det för henne och hon släppte ljusningen och tog stavelser eller ordbilder. Allt blev roligare med skolan efter att hon också kunde läsa. Idag är hon ikapp sina kamrater även om hon inte är den starkaste läsaren. Hon upplevde träningen som positiv. Att kombinera träningen med rörelse var hennes egen idé.

I skolan är det svårt att hinna med den mängdträning som flera barn behöver. Då kan Läsgympa vara ett enkelt komplement. Det många ofta inte tänker på är att nya ord måste läsas många gånger. Läsgympekorten kan man läsa om och om igen. Uppifrån och ned, nerifrån och upp, från vänster till höger, från höger till vänster. Ändå tills barnet inte snubblar på något ord. Barnet kan nöta själv när det fått gå igenom korthögen med en vuxen. När barnet läser korten utan att snubbla kan det ”tenta” av korthögen för att gå vidare till nästa korthög. Vid nästa lästillfälle läser man den avtentade korthögen som ”uppvärmning”. Då befäster barnet orden på kortet ytterligare utan att känna sig dålig.

Läsgympa passar både hemma och i skolan. När man köper Läsgympa har man just nu möjlighet att få ett coachande samtal med Eva Jernerén som tagit fram materialet. Eva har stor erfarenhet av läsinlärning.